Vaata, milliseid ettepanekuid on tehtud äriseadustiku muutmiseks

Justiitsministeeriumi tellimusel on valminud äriseadustiku kitsaskohtade analüüs, mis sisaldab ka ettepanekuid teoreetiliste ja praktiliste probleemide lahendamiseks. Analüüsi dokument hõlmab näiteks äriühingute alustamise ja lõpetamisega seonduvaid teemasid, äriregistrit, miinimumkapitali nõudeid, vähemusosanike- ja aktsionäride kaitset, äriühinguga kontakteerumist ja koosolekute korraldamist.

Ettevõtjate arvamused on oodatud hiljemalt 14. detsembriks.

Olulisemate muudatusettepanekutega saad tutvuda ja enda omad esitada Eesti Kaubandus-Tööstuskoda lehel.