Eesti Masinatööstuse Liidu projektid 

Mehaanikainseneride teenuste võimekuse tõstmine ja ekspordisuundade arendamine Saksamaa, Rootsi ja Norra sihtturgude näitel.

Projekti toimumisaeg: 18.05.2016 – 30.06.2017

www.estengroup.com  

Eesti Masinatööstuse Liidu eestvedamisel on ellu kutsutud ESTEN Group, mis koondab endas Eesti võimekamad mehaanikainseneride bürood. Projekti eesmärk on suurendada mehaanikainsenride valdkonna eksporti. Ühendades ressursid on grupp võimeline pakkuma suuremahulisi projekte täislahendusena konseptsiooni väljatöötamisest valmistamise ja ülesseadistamiseni. Projekti raames keskendutakse kolmele sihtriigile Rootsi, Norra ja Saksamaa. Külastatakse messe ONS, ELMIA ja Hannoveri tööstusmess. ESTEN Group koondab endas üle 60 inseneri ning pädevusi erinevatest sektoritest – merendus, offshore, energia, kaevandus, automaatika ja mitmed muud.

Projektis osalejad: Aramet OÜ, BAV Engineering OÜ, DECK Engineering OÜ, MEC Insenerilahendused OÜ, Acer Systems OÜ, DoWisely OÜ, ESTEG OÜ, Teamwork Engineering OÜ, Insero OÜ, Enefit Solutions AS.

Projekt on rahastatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Euroopa Regionaalarengu Fondi abil. 

ESTEN brošüür inglise- ja rootsikeelne

Odoo text and image block
Odoo text and image block

CLUSME

CLUSME projekti avakoosolek toimus Eestis, Tallinnas, 24. ja 25. novembril 2015. Kahepäevasel seminaril osalesid projekti CLUSME kõigi viie partnerorganisatsiooni esindajad Soomest ja Eestist. Anti ülevaade projektist, selle eesmärkidest, tegevustest, ülesannetest ja ajakavast, tutvustati aruandluse korda ja vorme. Lisaks arutati partnerite tegevusi, ülesandeid ja nende elluviimist programmi esimesel poolaastal.

CLUSME projekti raames arendatakse Kesk-Läänemere piirkonna klastrite koostööd, et aidata kaasa masinatööstuse ja mehhatroonika valdkondade ettevõtete ekspordivõimekuse kasvatamisele. Eesmärgiks on luua kontakte ja sidemeid ning arendada tooteid ja tegevusi, mis aitaksid kaasa Eesti ja Soome ettevõtete laienemisele valitud sihtturgudel väljaspool Euroopat. Projekti perioodiks on 1. september 2015 kuni 31. august 2018. Projekti juhtpartneriks on IMECC ning partneriteks Eestist MTÜ Mehhatroonika Assotsiatsioon ja MTÜ Eesti Masinatööstuse Liit ning Soomest Innovaatio Oy Uusi Tehdas ja Koneteknologiakeskus Turku Oy.

Projekti CLUSME finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 toel. 

Odoo text and image block

Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkonna loomine

Projekt „Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkonna loomine“ on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Eesti Masinatööstuse Liidu ja Hyrles OÜ koostööprojekt. Projekti eesmärgiks on luua reaalse tootmisettevõtte baasil tööstuses digitaalsete tehnoloogiate integreeritud rakendamist eksponeeriv demokeskkond, mis tõstab ettevõtete teadlikkust digitaliseerimise kasuteguritest ning toetab Eesti tööstusettevõtete efektiivsuse tõusu läbi digitaalseerimise kasvu.

Projekti tulemusena on:

 • ühe ettevõtte äriprotsesside erinevad komponendid (nt. tellimiste haldus, tootmisprotsesside juhtimine jne) omavahel integreeritud ja muudetud reaalajas jälgitavaks.

 • loodud virtuaalne demotehas, mille kaudu on võimalik tõestada digitaliseerimise kasutegureid tööstuses;

 • Eesti IKT klastri ettevõtete tööstuslahendused omavahel integreeritud ühtseks tervikuks ja seeläbi testitud ühistoote arendamise võimalusi.

Projekti tulemusetega on võimalik tutvuda selle aasta suurima rahvusvahelisel tööstuse konverentsile Manufuture 2017, mis toimub 24-25 oktoober Tallinnas www.manufuture2017.eu.

Porjekti elluviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus EL Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusest.

4CHANGE (“Industry 4.0 CHAlleNGE: Empowering metalworkers for smart factories of the future (4CHANGE)” - õppemetoodika arendamine kutseõppes

Projekti peamine eesmärk: standardiseerida metallisektori kutseõppe õppekavad, luues isekohanduv tööpõhine õppesüsteem. Lisaks suurendada koostööd metalliettevõtete ning kutseõppe asutuste ja õpilastega. Pakkudes rohkem praktikavõimalusi arendamaks õppurite digitaalseid oskusi. Suurendades õpilaste motivatsiooni ja seotust metallitöö valdkonnaga laiemalt.

Projekti kestvus: kolm aastat (kuni 2019. aasta lõpuni).

Projekti liikmed: koordinaatoriks on Leedu Masinatööstuse Liit (LINPRA) ning kokku 11 partnerit Leedust, Saksamaalt, Lätist ja Eestist.

Projekti loob tulemusele orienteeritud kutseõppe õppekavad, mis ühendavad õpilaste oskused metallisektori tööjõuturu vajadustega:

 • tehniline kompetents

 • kaasaegsed õppetehnikad

 • ettevõtlikkuse ja digitaalsete oskuste arendamine

 • praktiliste oskuste suurendamine

Projekti oodatavad tulemused:

 • kvalifikatsioonistandardite võrdlev analüüs (Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa)

 • kutseõppe ainekavad vastavusse Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga

 • õppematerjalid õpilastele ning õpetajatele

 • e-õppe multimeedia keskkonna loomine

 • uus CNC simulatsiooni tarkvara