Digiaudit EMLi liikmetele oma digivõimekuse hindamiseks.

EML koostöös IMECC OÜ-ga pakub tööriista (Digiaudit) liikmesettevõtetele oma digivõimekuse hindamiseks.

Tänaseid arenguid majanduses iseloomustab neljas tööstusrevolutsioon (Industry 4.0). Palju räägitakse digitaliseerimisest ja tihti lihtsustatakse või kasutatakse mõistet erinevates tähendustes.

Tööstuses saame kasutada mõisteid tootmise digitaliseerimine, digitaaltootmine ja tark tootmine. Tark tootmine toimub digitaalselt integreeritud süsteemides, kasutades oskuslikult suurt hulka süstematiseeritud andmeid ja teadmisi, et oskuslikult (kulusäästlikult, kvaliteetselt, kiiresti jms) juhtida kõiki tootmise teostusega kaasnevaid protsesse nii ettevõtte siseselt kui ka laiendatud tarneahela ulatuses.

Tootmise digitaliseerimise eesmärgiks on integreeritud tootmine, mis võimaldab erinevate allüksuste eesmärgipärast ja ladusat koostööd, mis võimaldab tootmistsükli (tellimuse teostuse tsükli) kestvust ja automatiseerida tootmist ning seeläbi tõsta ettevõtte konkurentsivõimet. Tootmise digitaliseerimise tasemeks on erinevate digitaaltehnikate (kliendisuhete halduses – CRM, tootmise ettevalmistamisel -CAD/CAM, ERP, PLM, tootmisseadmete halduses - CMMS, lao- ja logistika- süsteemides, jms) kasutamise ulatus vertikaalse (tellimuse täitmine) ja horisontaalse (tootmine) väärtusahela ulatuses.

Digiauditi eesmärgiks on saada ülevaade, millisel määral ja mis eesmärkidel rakendab ettevõte erinevaid digitaaltehnilisi vahendeid oma väärtusahela kesksete toimingute teostamisel. Analüüsi aluseks on võetud vahetult Tööstus 4.0-ga seonduvad teemagrupid koos vastavate tehnoloogiate kasutamisega. Hinnang vastab ettevõtte digitasemega rahvusvahelises ulatuses.

Digiauditi tööriist on väljatöötatud arvestades rahvusvahelisi standarteid ANSI/ISA 95.00.01; ANSI/ISA 95.00.01; ISA 95.00.03 ja ISO/IEC 62264-1.

Juurdepääs digiauditi tööriistale

Palun teosta audit hiljemalt 11. detsembril, et saaksime teha kokkuvõtteid (anonüümselt) liidu liikmete digitaliseerimise hetkeolukorra kohta.