Tööjõukulude mõju Eesti tööstusettevõtetele

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

4. Allikas: Eurostat

6. Allikas: Statistikaamet

7. Allikas: Statistikaamet

8. Allikas: Statistikaamet

9. Allikas: Statistikaamet

10. Allikas: Statistikaamet

11. Allikas: Statistikaamet

12. Allikas: Statistikaamet

13. Allikas: Eurostat

16. Maailma Majandusfoorumi (WEF) globaalne konkurentsiv õime indeks 2016-2017

18. Stan Shih, Aceri looja, 1992 Lisandväärtuse tasemed väärtusahela erinevates lüli des

15. Euroopa Komisjoni Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) Eesti üldine hinne 0,59 28 ELi riigi seas 7. kohal

17. Maailma Majandusfoorumi (WEF) globaalne konkurentsiv õime indeks 2016-2017 Estonia

14. Allikas: Eurostat

1. Tööjõukulude mõju Eesti tööstusettevõtetele Priit Roosimägi, vanemanalüütik 18.11.2016

20. Tööjõukulude mõju Eesti tööstusettevõtetele Priit Roosimägi, vanemanalüütik priit.roosimagi@dnb.ee 17.11.2016

2. 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F SKP reaalkasv, % 7,5 4,3 1,6 2,7 1,5 1,3 2,5 3,0 * Rahandusministeeriumi prognoosid, September 2016 Graafikul pole toodud Iirimaa anomaalne 26,3% kasv (2014 8,5%) Allikas: Eurostat

3. Allikas: Statistikaamet 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F SKP reaalkasv, % 7,5 4,3 1,6 2,7 1,5 1,3 2,5 3,0 Tarbijahinnaindeks, % 5,0 3,9 2,8 -0,1 -0,5 0,2 2,7 2,7 Brutopalga kasv, % 5,9 5,7 7,0 5,9 6,0 6,7 5,5 5,5 * Rahandusministeeriumi prognoosid, September 2016

5. Allikas: Eurostat 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F SKP reaalkasv, % 7,5 4,3 1,6 2,7 1,5 1,3 2,5 3,0 Tarbijahinnaindeks, % 5,0 3,9 2,8 -0,1 -0,5 0,2 2,7 2,7 Brutopalga kasv, % 5,9 5,7 7,0 5,9 6,0 6,7 5,5 5,5 Töötuse määr, % 12,4 10,1 8,7 7,4 6,2 6,2 7,2 8,4 * Rahandusministeeriumi prognoosid, September 2016

19. Kokkuvõte • tööjõukulud kasvavad edasi, tööjõupuudus • majanduskasv on tagasihoidlik • käibed stagneeruvad, kasumid langevad • tööjõukulude efektiivsus kiires langustrendis • struktuurse muutuse vajadus majanduses ilmne • kulude kokkuhoid? • väärtusahelas liikumine? („naeratav kõver“) • automatiseerimine/digitaliseerimine vajalik (Indust ry 4.0) • tööjõu kõrgem kvalifitseeritus – haridussüsteem (kõr g- ja kutseharidus, täiendkoolitus) • välistööjõud? riiklik regulatsioon ning tugiteenuse d? • targad investeeringud – koostöö pankade jt finantsee rijatega

Views

 • 1853 Total Views
 • 1495 Website Views
 • 358 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 18 eml.aadb.ee
 • 35 www.emliit.ee