Mehaanika ja metroloogia katselabor, Priidu Peetsalu, TTÜ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

1. 1 TTÜ Mehaanika ja metroloogia katselabor PhD Priidu Peetsalu Mehaanika ja tööstustehnika instituut www.ttu.ee/mlab 06 . 06 .201 7

11. 11 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn tel 620 2002 (E - R 8.30 – 17.00) ttu@ttu.ee ttu.ee

3. 3 • Labori põhiülesanne on rahvusvahelisel tasemel akrediteeritud katsetusteenuse pakkumine ettevõtetele, teadusasutustele ja riiklikele asutustele • Jälgime oma tegevuses sõltumatuse ja erapooletuse põhimõtet, osutades teenust kolmanda osapoole laborina • TTÜ Inseneriteaduskonna Mehaanika ja tööstustehnika instituudi alastruktuur TTÜ Mehaanika ja metroloogia katselabor

10. 10 Kokkuvõte • Ettevõttetes on reeglina palju arendust nõudvaid küsimusi, mille lahendamisel tasub mõelda välisele abile • Reeglina juhtkond ilma inseneri initsiatiivita ei tule tegema koostööd ülikooliga TTÜ Mehaanika ja metroloogia katselaboris on võimalik koostööd teha eri vormides ja mahtudes kasutades akrediteeritud katsetusi www.ttu.ee/mlab

6. 6 • P akume konsultatsioone ja katsetusi lähtudes kliendi vajadustest võimaldades seeläbi toodete ja tootmisprotsesside parendamist . • Professionaalsed ekspertiisid - o leme harjunud kõrgete nõudmistega turvavarustuse tootjatelt • Tootearendus – materjal, protsess, kvaliteet - ekspluateeritud toodete ja reklamatsioonide analüüs Katselabori tutvustus Pakutav inseneri - ja konsultatsiooniteenus

7. 7 • Ühekordsed tellimustööd konkreetse katsetusteenuse või mõõtmise teostamiseks • Perioodilised ja lepingulised tellimustööd katsetuste teostamiseks • Ühekordsed ekspertiisid ja konsultatsioonid • Väiksemahulised uuringud ja arendusprojektid • Pikemaajalised projektid Koostöö ettevõtetega Koostöövormid

5. 5 • Olulisemateks katsetus teenusteks on • keevisliidete kontroll , • mehaanilised katsetused , • materjali margi vastavused , • mikrostruktuuriuuringud , • p urunemisanalüüsid , • t oodete mõõtmine ja katsetamine. Katselabori tutvustus Pakutavad akrediteeritud katsetusteenused

4. 4 Katse ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded ISO/IEC 17025:2006 Oleme akrediteeritud a lates 2000. aastast Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt Teenuste kõrge taseme ja usaldusväärsuse tagamiseks: • v iib katseid läbi kompetentne personal kasutades kalibreeritud seadmeid ja ajakohaseid katsemeetodeid, • osaleme rahvusvahelistes võrdluskatsetes. Labori juhtkond on pühendunud juhtimissüsteemi tõhususe pidevale parandamisele ja arendamisele . Katselabori tutvustus Ülevaade kvaliteedisüsteemist

2. 2 • Katselabori tutvustus • Ülevaade kvaliteedisüsteemist • Pakutavad akrediteeritud katsetusteenused • Pakutav inseneri - ja konsultatsiooniteenus • Koostöö ettevõtetega • Koostöövormid • Pikemaajalise projekti vajadus • Projekti formuleerimine • Kokkuvõte Esitluse kava

9. 9 • Projektil peab olema huvitatud pool või pooled • Projekti majanduslik põhjendus peab olema arusaadav juhtkonnale, kes otsustab ressursid – juhtkond soovib näha oma inseneride initsiatiivi mõistmaks arendustöö vajalikkust • Projekti tehnilised eesmärgid peavad olema mõistetavad – oskus üldistada eksisteerivaid probleeme või küsimusi • Projekti elluviimiseks on vaja ressurssi, tegevusi , kava, inimesi ja aega – spetsialistid tulevad 3 - 5 aastaga Koostöö ettevõtetega Projekti formuleerimine

8. 8 Koostöö ettevõtetega Pikemaajalise projekti vajadus • Ühekordne katsetulemus või ekspertiis ei anna vastust tekkinud küsimusele • Ülikoolis ei ole valmis spetsialiste ja vastuseid ettevõtte spetsiifilisele probleemile – koostöös on võimalik mõlemal poolel õppida • Ettevõttes üleskerkivad küsimused jäävad korduma – korduvad kvaliteedi/tehnoloogia probleemid on reeglina lahenduseta juurpõhjused, mis nõuavad arendust • Küsimuste lahendamine ettevõttes on ressursimahukas – ettevõtte inseneride rakendamine, tootmiskatsetuste läbiviimine, reklamatsioonid, turuosa kaotamine ja ebakvaliteetne toode on kulukas • Ülikoolist tulnud teadmiste juurdumine ettevõttes nõuab aega – ettevõttele antud aruanne ei suurenda reeglina kompetentsi, pidev koos töötamine ja koolitamine aga arendab kogu meeskonda.

Views

 • 768 Total Views
 • 618 Website Views
 • 150 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 26 www.emliit.ee
 • 2 eml.aadb.ee