Kulumine ja kulumiskindlus (triboloogia), Maksim Antonov ja Fjodor Sergejev, TTÜ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

1.

11. 11

13. 13 Näidisseade 2: Löök - abrasiivne seade reguleeritava inertsiooniga (patenteeritud)

18. 18 Tänan kuulamast! Küsimused? www.ttu.ee/tribo

15. 15 Seadmed katsekehade Ettevalmistamiseks ja karakteriseerimiseks Mikroskoobid, tarkvarad piltide analüüsimiseks, 2D kontaktne ja 3 - D optiline profilomeeter

12. 12 Kumb on nutikam ? Kahju on suurem/kiirem suurema inertsiooni tõttu A B

5. 5 Hind: 50 EUR/jm ? Hind: 10 EUR/jm Tootja: A Tootja: B

10. 10 Näidisseade 1: CETR/Bruker UMT - 2 universaalne arvutiga kontrollitav tribomeeter Võimalused: adhesioon, abrasiiv, väsimus, korrosioonmehaanilinekulumine

14. 14 Kasutusvaldkond: Templid Kasutusvaldkond: Konveierid, mullaharimise riistad, eriprotsessid Kasutusvaldkond: purustid, puurid, asfalti lõikemasinad, läbinduskombainid.

2. Click to edit Master title style Kulumine ja kulumiskindlus (triboloogia) M aksim Antonov ja Fjodor Sergejev Mehaanika ja tööstustehnika instituut Inseneriteaduskond , TTÜ

8. 8 Üld Tolm+müra Müra Puhas 3 . Laboriruumid ja seadmed:

9. 9 Seadmete loetelu internetist: WWW .ttu.ee/tribo

16. 16 Seadmed tugevuse ( tõmbe, surve, painde) , kõvaduse (nano, micro, macro) ja löögisitkuse määramiseks. Seadmed keemilise analüüsi määramiseks (s.h. ka ülitäpne O, N, H, C, S)

17. 17 4 . Näidisprojekt: NeTTUN : New Technologies for Tunnelling and Underground Works (Euroopa Liidu teaduse 7. raamprogramm; FP7 2007 - 2013; leping 280712). www.nettun.org Kuluvosade kasutusaja pikendamine - > sai valmistatud umbes 20 erinevad materjale +patenditaotlus

3. 3 Sisu: • Sissejuhatus • Võimalused • Labor ja seadmed • Näidisprojekt

6. 6 Meie eesmärgid Säästa raha Arendada tooteid Suurendada ettevõte konkurentsivõimet

7. 7 2. Meie kompetentsid: [ Bhushan, ed. Modern tribology handbook. CRC press, 2000 ] Adhesioonkulumine Abrasiivkulumine Väsimuskulumine Korrosioonmehaanilinekulumine Kulumise põhilised eriliigid On võimalik katsetada meie laboris!!!

4. 4 1. Sissejuhatus : Triboloogia on teadusharu, mis käsitleb detailide hõõrdumist, määrimist ja kulumist . Kulumine on hõõrdumisega kaasnev tahke keha pinna järkjärguline purunemine ja sealt materjali eraldumine või pinna jäävdeformatsioonina ilmnev keha mõõtmete järkjärguline muutumine . Kulumise tagajärjel tekib kulum , mida iseloomustatakse sobivais pikkus - , massi - või mahuühikutes. Järeldus: kui on koormus ja liikumine - > siis tekib kulumine - >siis pöörduge www.ttu.ee/tribo

Views

 • 4730 Total Views
 • 3936 Website Views
 • 794 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 89 www.emliit.ee
 • 14 eml.aadb.ee
 • 1 www.google.ee
 • 34 emliit.ee
 • 13 eml.aadb.ee:20110