Engineering students were discussing at a conference in TTU if are there enough real-life experiences connected to their studies

9. veebruaril toimus Inseneriteaduskonna tudengite eestvedamisel konverents „Engineering Students Conference 2018“. Konverentsile oodatakse ülikooli ja ettevõtete esindajad ning tudengid Lätist, Leedust ja Eestist arutama teemadel kui palju päriselu jõuab õppetöösse ja kas praktika osakaal on inseneride jaoks piisav.

Konverentsi peakorraldaja Henry Härm sõnul on praktika ja reaalsete näidete kaasamine õppetöösse noorte inseneritudengite arengu vundament. Praktiline õpe tagab ülevaate reaalsest elust, töökohtadest, ettevõtete toimimisest ja vajadustest. „Kummaline ongi see, et kuigi tööturul räägitakse oskustööjõukriisist, siis paljudele tudengitele pakutakse tööd otse koolipingis. Kuidas saab oskustööjõud tekkida kui tudengid ei saa mahuka töö tõttu oma õpinguid lõpuni teostada?“ küsis Härm.

Kuigi kõikidel osapooltel on huvi anda endast parim lahenduse leidmises, on takistuseks puudused koostöös. Ettevõtjad kurdavad, et praktikandid soovivad ainult allkirju aruandele, ning pole praktikat sooritamisele pühendunud. Tudengid on veendunud, et saavad praktikal liiga lihtsaid tööülesandeid ning ülikool ütleb, et tudengid on enamjaolt juba tööl. Konverentsi eesmärk oli saavutada osapooli kaasates edasiviiv ja positiivsetele lahendustele suunatud dialoog, et noored inseneerid jõuaksid tööturule.

Konverentsi korraldasid TTÜ Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu ja Eesti Masinatööstuse Liit ning ettevõtjate kogemust tulid jagama ABB ja ESTANCi esindajad. Konverentsi külastas üle 130 osaleja. Osalejate seas on lisaks kodumaistele tudengitele ka noori Kaunase, Vilniuse ja Riia tehnikaülikoolidest.

Meediakajastus:

Odoo text and image block