Discovering business opportunities in South Africa during project CLUSME

The article is only in Estonian

Projekti CLUSME äridelegatsiooni raames tutvuti 2-12. detsember 17 Lõuna-Aafrika Vabariigi äri kuika haridus- ja teadusasutuste koostöövõimalustega. Programmis toimusid kohtumised nii äriettevõtete esindajate kui ka teadus-arenduskeskuste jaülikoolide esindajatega Johannesburgis ja Kaplinnas. Lisaks toimus eraldi kohtumine Soome FINNPRO(Soome riiklik organisatsioon, kelle eesmärk on toetada Soome ettevõtete eksorti) esindaja prouaHeta Pyhälahtiga, kes tutvustas LAVi turule sisenemise võimalusi ja soomlaste paremaid praktikaid. Praktilise ülevaate andis samuti mr Vaho Klaamann, kes on Lõuna-Aafrika Vabrariigi aukonsul Eestisja kellel on sellel turul pikaajaline ärikogemus.

„LAVi turu areng oli tõeliselt üllatav, paljud suured korporatsioonid on kohal ja tööstus vägaarenenud, hoolimata korruptsioonist ja kvalifitseeritud tööjõu puudusest“, ütles delegatsioonisosalenud Jüri Riives teadus- ja arenduskeskusest IMECC. „Meie fookuses oli sel korral ennekõikemasina- ja metallitööstus ning inseneeria. Ärilises mõttes tasub seal jätkata sidemete loomise jahoidmisega, sest võimalusi on nii kaevandustes, koostöös auto- ja metsatööstusega ning kindlasti onpotentsiaali oskustööjõudu koolitavate erakoolide loomisel.“ Lisaks on arendamisjärgus pangandus,tervishoid ja jäätmekäitlus. „Meie suureks üllatuseks kohtusime päris mitmete Eestiga seotud võiEestit tundvate inimestega, nii, et LAVis tundub eestlastele tegevust olevat küllaga,“ lisas Jüri Riives.

Äridelegatsioonis osalesid teadus- ja arenduskeskuse IMECC, MTÜ Mehhatroonika Assosatsioon, Eesti Masinatööstuse Liit MTÜ, Tallinna Tehnikaülikool ning ettevõtete esindajad. Soomest olidkaasas Koneteknologiakeskus Turku Oy esindajad.

Projekti CLUSME eesmärk on kasvatada Eesti ja Soome masinatööstuse ja mehhatroonikavaldkondade konkurentsivõimet läbi klastripõhise turundustegevuse, luues eeltingimused edukaksekspordiks uutele turgudele väljaspool ELi ning seeläbi aidata kaasa riikide ekspordivõimekusekasvule tervikuna.

Projekt “Chances and challenges of cluster-based marketing in mechatronics – CLUSME” (“Klastripõhise turunduse väljakutsed ja võimalused mehhatroonikas – CLUSME”) on ellu kutsutudEuroopa Regionaalarengu Fondi Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 toetussuuna nr 1 (Kesk-Läänemere piirkonna konkurentsivõimeline majandus) eesmärgi nr 3 (Kesk-Läänemere ettevõttedekspordivad rohkem uutele turgudele) elluviimiseks.

Lõuna-Aafrika Vabariigi kohta:

  • LAV-i majandus on Aafrika mandri suurim ja paremini arenenud, koos sellega on arenenud kaüldine infrastruktuur terves riigis.

  • Rahvaarv: 55,4 miljonit

  • Pindala: 1 219 090 km²

  • Lõuna-Aafrika Vabariik (lühend LAV) on riik Aafrika mandri lõunatipus. Seepiirneb Namiibia, Botswana, Zimbabwe, Mosambiigi, Svaasimaa ja Lesothoga (viimastümbritseb täielikult Lõuna-Aafrika Vabariigi territoorium).

  • Riigikord: Parlamentaarne vabariik

  • President: Jacob Zuma

  • Pealinn(ad): Pretoria (täidesaatev), Bloemfontein (kohtuvõim), Cape Town (seadusandlik)

Allikas: